Visie en Werkwijze

Maatwerk!maatwerk 3 2442825975

Wij geloven in maatwerk. Iedere situatie en vraag van onze opdrachtgevers is uniek, heeft zo zijn eigen achtergrond, oorsprong, karakter en context. LeerEffect besteedt in de voorbereiding en de uitvoering van coachingstrajecten en opleidingsprogramma veel tijd om zich te identificeren met de werkpraktijk en –omgeving van haar opdrachtgever. Het is ons doel dat deelnemers zich herkennen in onze aanpak, waardoor zij optimaal gemotiveerd zijn om de aangereikte kennis en vaardigheden ook blijven toe te passen.

Samen verantwoordelijk voor commercieel succes!

LeerEffect zit naast haar opdrachtgever en ieder project en programma is altijd een gezamenlijk resultaat, waarin ook alle betrokken een duidelijke verantwoordelijkheid hebben en krijgen. Dankzij dit samen optrekken ontstaat er binnen de organisatie optimaal draagvlak en commitment voor een structurele verandering in werkwijze, vaardigheden en gedrag.

Want na een training begint het echte werk voor de opdrachtgever pas echt, als nieuwe kennis en vaardigheden ook in de dagelijkse praktijk dienen te worden toegepast en geborgd. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor het (sales) management. Mensen worden niet vanzelf beter. Ze dienen ook na een training de juiste aandacht, support en ondersteuning van hun direct leidinggevende te krijgen. De manager als coach in de dagelijkse praktijk is een belangrijke voorwaarde om vaardigheden en gedragsverandering structureel en op de langere termijn te waarborgen.

Als u commercieel succesvol wil zijn en blijven, laat de dagelijkse praktijk telkens zien dat dit de enige manier op weg naar dit succes.

Succes kost tijd en energie en komt niet vanzelf.

Spreekt onze werkwijze u aan? Kijk dan verder op onze website voor meer informatie over onze activiteiten of bel ons voor advies of een vrijblijvend gesprek waarin we, op basis van uw specifieke vragen, samen de toegevoegde waarde van onze werkwijze kunnen verkennen.

“Winnaars hebben een plan, verliezers slechts een excuus waardoor het niet gelukt is”